Copyright Terug

Copyright

Het copyright van de op deze site beschikbare informatie en materialen berust bij Wevolve of een van haar business partners. Kopiëren en/of gebruik van informatie van onze website(s) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. In het geval bepalingen geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld, worden die bepalingen overeenkomstig de juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geinterpreteerd en blijven de overige bepalingen van kracht.

Geplaatst op: 30/11/2009 16:28
Categorie: Legal