FBE Nederland Terug

Logo Faunabeheereenheid

Faunabeheereenheid Nederland – De Faunabeheereenheid is een door gedeputeerde staten erkend samenwerkingsverband van jachthouders.

Jachthouders zijn personen of organisaties die op basis van eigendom, pacht of huur beschikking hebben over de jachtrechten. Dit wil niet zeggen dat zij die rechten ook daadwerkelijk zelf uitvoeren of uitoefenen. Landelijk zijn er 14 Faunabeheereenheden actief. Faunabeheereenheden geven invulling aan beheer en schadebestrijding conform het provinciaal opgestelde beleid.

Geplaatst op: 09/11/2009 15:08
Categorie: Klanten