Wevolve.nl heeft score 47 van 47 bij Webrichtlijnen Quickscan Terug

Wevolve webrichtlijnen

Wevolve.nl heeft score 47 van 47 bij Webrichtlijnen Quickscan – En u?

"Overheden en bedrijven staan voor de uitdaging hun websites zó te bouwen dat deze zowel voor mensen als voor browsers en zoekmachines optimaal toegankelijk zijn. De Webrichtlijnen helpen daarbij.

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op. De Nederlandse overheid heeft deze internationale standaarden handzaam samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Het omvat 125 kwaliteitseisen ten behoeve van betere websites." - Bron: webrichtlijnen.nl.

Een deel van de 125 richtlijnen kunnen geautomatiseerd gecheckt worden. Webrichtlijnen biedt hiervoor een online toetsing aan, en geeft dan een score, inclusief toelichting.

Wevolve.nl heeft een score van 47 uit 47 bij de Webrichtlijnen Quickscan. Wilt u weten of uw website aan deze richtlijnen van de QuickScan voldoet, doe dan de check op webrichtlijnen.nl/toetsen/ of neem contact met ons op zodat we samen uw website eens onder de loep kunnen nemen.

Geplaatst op: 14/06/2010 09:50
Categorie: Blog